Evolutionaire geneeskunde

Genen leveren het DNA, de blauwdruk. Epigenetische processen bepalen vervolgens wat genen doen en vooral hoe ze het doen. Epigenetica heeft te maken met 'boven de genen liggende' factoren zoals voeding, beweging, uitdagingen, etc.

Ook de evolutie wordt 'gestuurd' door epigenetica. De omgeving bepaald namelijk of er een aanpassing van het DNA nodig is. Een genetische aanpassing die de soort in staat stelt 'een bepaalde situatie' te overleven. Zoals gezegd, de evolutie houdt zich bezig met het overleven van de soort.

Ziekte en gezondheid houdt de mens al generaties bezig en er wordt veel onderzoek op dat gebied gedaan. Ziekte blijkt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten, vaak het gevolg te zijn van een chronische epigenetische verstoring waardoor bepaalde genetische processen van een individu be´nvloed worden.

Binnen de evolutionaire geneeskunde worden de-generatieve (van de genen af bewegende) en ziekmakende processen, daar waar mogelijk, omgezet in generatieve (naar de genen toe bewegende) en gezondheidsbevorderende processen.

De werkgroep
De Werkgroep ter Bevordering van de Evolutionaire Geneeskunde verbindt een groep van actieve en onderzoekende mensen, die elkaar weten te stimuleren en te inspireren. Mensen die zich bezighouden met het uitdragen van kennis en kunde ter bevordering van de gezondheid van mens Ún dier. De WBEG heeft een humane- en een veterinaire afdeling.